Späť

Revízie brán

Počet zobrazení: 4859

Revízie garážových brán, odborné skúšky a prehliadky garážovej brány podľa: Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Jedná sa o garážové brány zdvihu 2,7m a viac.

Revízie brán

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Podľa tejto vyhlášky sa brána zdvihu 2,7m a viac sa zaraďuje medzi vyhradené technické zariadenia zdvíhacie a je potrebné vykonávať u nej odborné prehliadky a skúšky revíznym technikom v intervale raz ročne.

Takáto brána je zaradená v skupine B, zdvíhacích zariadení.

Tým že bola takáto brána zaradená medzi vyhradené technické zariadenia, musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri obsluhe zdvíhacieho zariadenie. Či je brána v súlade s platnými normami, určuje revízny technik, ktorý musí mať osvedčenie od Inšpektorátu práce na vykonávanie práce revízneho technika na danom vyhradenom technickom zariadení. Pri garážovej bráne je to skupina Bf.

Revízia garážovej brány

Pri revízii garážovej brány sa vykonáva odborná obhliadka, skúška. Pri tejto sa zhodnotí či je garážová brána v súlade s platnými normami.

Pri odbornej prehliadke sa zhodnotí celkový stav brány, opticky sa skontroluje či sa na bráne nenachádzajú poškodenia častí brány, ktoré by mohli spôsobiť zranenia.

Odborná skúška garážovej brány

Pozostáva z funkčnej skúšky garážovej brány, hodnotí sa jej celkové fungovanie.

Pri motorickom ovládaní musia byť na bráne fotobunky, alebo tlaková lišta. Pri odbornej skúške sa hodnotí ich správne fungovanie.

Ďalšími prvkami bezpečnosti sú zachytávač v prípade prasknutia lana a zachytávač v prípade prasknutia pružiny. Oba musia správne fungovať aby bola zabezpečená bezpečnosť pri obsluhe a prevádzke garážovej brány.

Revízny technik

(1) Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže

 

a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 

b) zaškoľovať osobu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17 ods. 1, osobu na viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete a osobu na opravu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v § 18 ods. 1; rozsah teoretickej časti a praktickej časti zaškoľovania určujú bezpečnostnotechnické požiadavky,

 

c) overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, osoby na viazanie bremien a osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia podľa § 15 ods. 7 a vyhotovovať o tom písomný doklad.

 

(2) O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje

 

a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,

 

b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,

 

c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

 

d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,

 

e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,9)

 

f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

 

g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,

h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

 

i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,

 

j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,

 

k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.

 

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických podľa § 24.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie